Over BES(t) 4 Kids

Wettelijke regeling

De basisregels voor kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen worden in een wet vastgelegd. De lokale uitwerking van de wet vindt plaats in een Eilandverordening Kinderopvang, zodat rekening kan worden gehouden met de eilandspecifieke omstandigheden.

Het doel is dat de wet- en regelgeving én de inrichting van het vergunningstelsel in 2022 in werking zijn getreden.

Eilandverordening Kinderopvang Bonaire 
Eilandverordening Kinderopvang Saba 
Eilandverordening Kinderopvang Sint Eustatius