Over BES(t) 4 Kids

Wettelijke regeling

De basisregels voor kindercentra en gastouders in Caribisch Nederland worden in een wet vastgelegd. De lokale uitwerking van de wet vindt plaats in een Eilandsverordening Kinderopvang, zodat rekening kan worden gehouden met de eilandspecifieke omstandigheden.

Eilandsverordening Kinderopvang
Op dit moment is er op ieder eiland al een Eilandsverordening Kinderopvang waarin veel kwaliteitseisen voor de kindercentra en gastouders zijn opgenomen. Er is ook al een tijdelijke subsidieregeling voor de kinderopvang om de kwaliteit te kunnen verbeteren en de kosten voor ouders te verlagen.

Eilandverordening Kinderopvang Bonaire 
Eilandverordening Kinderopvang Saba 
Eilandverordening Kinderopvang Sint Eustatius 

Wetsvoorstel kinderopvang Caribisch Nederland
Het doel is dat de wet- en regelgeving én de inrichting van het vergunningstelsel in 2022 in werking zijn getreden. Daarom is nu een wetsvoorstel opgesteld. In dit wetsvoorstel worden de kwaliteitseisen op wetsniveau duurzaam vastgelegd. Daarnaast regelt het wetsvoorstel structurele financiering die in de plaats komt van de tijdelijke subsidieregeling. Zodat er structureel voor goede, veilige en betaalbare kinderopvang kan worden gezorgd.

In onderstaande folders leest u meer over het wetsvoorstel en welke veranderingen er voor u komen.

Daarnaast kunt u een samenvatting van het wetsvoorstel lezen: