Over BES(t) 4 Kids

Vergunningstelsel en toezicht

Organisaties voor kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen moeten beschikken over een exploitatievergunning. Deze vergunning wordt afgegeven door het openbaar lichaam als de organisatie voldoet aan de criteria zoals opgenomen in de Eilandverordening Kinderopvang. Voor bepaalde eisen kunnen overgangstermijnen gelden. Organisaties krijgen dan een iets langere termijn om aan de criteria te voldoen.

Download brochure Vergunning Kinderopvang

De Inspectie van het Onderwijs controleert of wordt voldaan aan de regels in de Eilandverordening Kinderopvang. Als de inspectie constateert dat een organisatie niet (meer) voldoet aan de voorwaarden, onderneemt zij actie. Als de inspectie de conclusie trekt dat de exploitatievergunning van een kinderopvangorganisatie moet worden ingetrokken, dan doet het openbaar lichaam dat.

Het vergunningstelsel, het toezicht en het handhavingsbeleid moeten in 2023 in wet- en regelgeving en eilandelijke verordeningen zijn vastgelegd en in werking getreden zijn.