Resultaten

Het programma BES(t) 4 kids wil zorgen voor kwalitatief goede, veilige en betaalbare kinderopvang voor kinderen in Caribisch Nederland, zodat elk kind de kans heeft om zich volop te ontwikkelen. Daarom moeten de kosten van kinderopvang voor ouders omlaag en de kwaliteit omhoog. Om na te gaan of het programma effect heeft, houden we onder andere bij hoeveel kinderen gebruik maken van kinderopvang en van het programma profiteren, hoe hoog de ouderbijdrage is en hoe het staat met het opleiden van beroepskrachten in de kinderopvang.  

Kinderen in de kinderopvang

BRON: Uitvoering van Beleid en openbare lichamen 

Gemiddeld aantal dagdelen per maand

BRON: Uitvoering van Beleid (gebaseerd op gegevens van organisaties die deelnemen aan de tijdelijke subsidieregeling).”

Hoogte maandelijkse ouderbijdrage

BRON: Tijdelijke subsidieregeling financiering kinderopvang Caribisch Nederland (op Bonaire betreft het een gemiddelde ouderbijdrage)

Pedagogische medewerkers die een opleiding volgen

BRON: openbare lichamen

Pedagogische medewerkers die voldoen aan diploma-eisen

BRON: openbare lichamen