Over BES(t) 4 Kids

Financiële toegankelijkheid

Kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen moeten voor alle kinderen toegankelijk zijn, ook financieel. Wachtlijsten moeten beperkt worden en opvang moet betaalbaar zijn voor alle ouders. Daarom wil het Rijk opvangorganisaties financieel ondersteunen als ze voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de wet- en (lokale) regelgeving.

Iedere organisatie die een vergunning heeft en daadwerkelijk kinderen opvangt, kan straks financiering krijgen. Dit wordt opgenomen in de wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving kan pas vanaf 2022 van kracht worden. Daarom komt er eerst een tijdelijke subsidieregeling die geldt voor de jaren 2020 en 2021.

Opvangorganisaties kunnen in de loop van 2020 al de financiële bijdrage aanvragen. Het gaat om een kostprijs-verlagende subsidie. Daarmee kan een kinderopvang de ouderbijdrage verlagen én de kwaliteit verbeteren.

Tijdelijke subsidieregeling financiering kinderopvang CN 

 

Ouderbijdrage
Kinderopvang is niet gratis maar moet wel betaalbaar zijn voor alle ouders. De bedoeling is dat ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar een vaste ouderbijdrage gaan betalen. Ouders die minder inkomen hebben, worden gedeeltelijk gecompenseerd. Zij betalen een lagere ouderbijdrage die ongeveer gelijk is aan de kosten die zij kwijt zouden zijn aan bijvoorbeeld maaltijden en luiers. De openbare lichamen bepalen verder of zij kinderopvang gratis maken voor ouders die in armoede leven.

Het doel is dat er in 2022 voor alle kinderen tussen 0 en 12 jaar een volwaardige en betaalbare plaats is in de kinderopvang of buitenschoolse opvang.