Over BES(t) 4 Kids

Verbeteren van de huisvesting

Om de huisvesting van de kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen te verbeteren, wordt eerst vastgesteld aan welke criteria de huisvesting moet voldoen. Dat heet het Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang. Op basis van dit kader wordt de staat van de huisvesting van de kinderopvang per eiland in beeld gebracht. Na deze inventarisatie wordt voor elk eiland een huisvestingsplan opgesteld.

Op basis van de huisvestingsplannen van de drie eilanden maakt het programma BES(t) 4 kids een gezamenlijke huisvestingsplan en wordt er ook nagedacht over de financiering van alle nieuw- en/of verbouwprojecten.

Het doel is dat in 2022 de huisvesting van alle organisaties die kinderopvang of buitenschoolse voorzieningen aanbieden kwalitatief goed en veilig is.