Personeel Sint Eustatius

Het pedagogisch personeel moet minimaal een opleiding op niveau 2 CVQ (Caribbean Vocational Qualification) hebben. In februari 2019 is gestart met een erkende opleiding op niveau 2 CVQ voor ECD (Early Childhood Development). De opleiding wordt gegeven door GVP school en gevolgd door studenten van de middelbare school en personen werkzaam in de kinderopvang die nog geen kwalificatie hebben. De stage vindt plaats bij Buzzy Bees Daycare Center, het officiële leerinstituut voor deze opleiding. Deze opleiding wordt afgerond in juli 2021.

In februari 2020 is een training voor jeugdleiders gestart. Dit is een CVQ 2 training en deze wordt georganiseerd door GVP. Deze training wordt begin 2022 afgerond.

Het is de planning om in 2021 te starten met een niveau 3 opleiding SPW.

OLE vindt het belangrijk dat alle kinderopvangorganisaties met dezelfde pedagogische methode werken; het High Scope Curriculum. Twee medewerkers hebben een opleiding gevolgd in Michigan. Zij leiden nu het personeel van de kinderopvangorganisaties verder op. Daarnaast is 1 medewerker begonnen begonnen met de opleiding High Scope op Saba . In mei 2021 zal een trainer van High Scope Michigan een training geven aan de kinderopvangmedewerkers.

Eind 2019 nam van elke organisatie een persoon deel aan de training Conscious Discipline. Dit programma richt zich op bewust positief opvoeden, zowel door ouders als door de kinderopvang en scholen. De bedoeling is dat dit programma geïmplementeerd wordt en dat ouders hierbij worden betrokken.

Er wordt gewerkt aan de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Er zijn functieomschrijvingen gemaakt en er is een kleine stap gezet in de verbetering van salarissen van gekwalificeerd personeel in de kinderopvang.