Personeel Saba

CVQ 2
Medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang werken aan het verbeteren van het permanente educatieplan. Voor alle beroepskrachten is CVQ2-niveau de minimale vereiste om te mogen werken in de kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

Conscious Discipline
Momenteel wordt er gewerkt met het Conscious Discipline programma. De reden dat deze methode is gekozen, is de soepelere overgang van kinderopvang naar basisschool. De basisschool had deze methode al geïmplementeerd. In 2019 hebben 3 medewerkers van de kinderopvang en de buitenschoolse opvang deelgenomen aan een workshop Conscious Discipline.

High Scope
Een ander onderdeel van het plan voor permanente educatie van beroepskrachten is de High Scope training. High Scope is de voorkeursmethode die wordt gebruikt in de kinderopvang. In 2021 zal er meer nadruk komen te liggen op aanpassing en het werken met deze methode. 

Eerste hulp
Ook werd het personeel van zowel de kinderopvang als de buitenschoolse opvang getraind in eerste hulp voor kinderen. Alle medewerkers zijn nu gecertificeerd en worden jaarlijks bijgeschoold. 

In 2019 zijn de medewerkers van de buitenschoolse opvang, met de steun van het BES(t) 4 kids-programma, geëvalueerd. Met deze evaluatie werden de lonen verbeterd zodat deze overeen komen met die van de kinderopvang. Het ASC-personeel ontving ook contracten met functiebeschrijvingen en heeft nu soortgelijke arbeidsvoorwaarden als die van de kinderopvang.

Na de CVQ-training worden de medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang opnieuw geëvalueerd.