Personeel Bonaire

Medewerkers van een kinderopvang en/of buitenschoolse opvang dienen minimaal te beschikken over een pedagogische mbo-opleiding niveau 3. Managers van een kinderopvang en/of buitenschoolse opvang moeten minimaal pedagogisch medewerker op mbo-niveau 4 zijn.

Middels ‘loonverlet’ kunnen opvangorganisaties in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vervangingskosten voor medewerkers die deelnemen aan een BBL-opleiding. Op deze manier kan vervanging worden geregeld voor de uren waarop een medewerker overdag de opleiding bijwoont.

Voor eigenaren-in-opleiding wordt gewerkt met ‘vliegende leermeesters’. Er kan een beroep gedaan worden op een vliegende leermeester wanneer de eigenaar van een kinderopvang een studie volgt tot pedagogisch medewerker op niveau 2, 3 of 4. De kosten van de vliegende leermeester worden vanuit BES(t) 4 kids betaald. De stage vindt plaats de eigen organisatie met een ervaren begeleider van buitenaf.

Het voornemen is om de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de kinderopvang te verbeteren. Eind 2020, begin 2021 heeft er op Bonaire en Saba een onderzoek plaats gevonden naar de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De uitkomsten en adviezen van dit onderzoek worden in 2021 en 2022 verder opgepakt vanuit het gemeenschappelijke programma BES(t) 4 kids.