Ouders Bonaire

Met het programma BES(t) 4 kids moet de kwaliteit en toegankelijkheid van kinderopvang en buitenschoolse opvang verbeteren. Wat houdt dit concreet voor u en uw kind in? Lees hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden.

De kwaliteit van de kinderopvang en buitenschoolse opvang wordt beter. Waar dat mogelijk is gaan ook de tarieven voor veel ouders omlaag.

Er wordt op verschillende manieren gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit. Personeel wordt getraind en er worden eisen gesteld aan het opleidingsniveau. Huisvesting wordt verbeterd en inspecteurs houden toezicht op het naleven van alle kwaliteitseisen. Daarnaast is er meer aandacht voor ideeën en vragen van ouders. Zo kunt u bijvoorbeeld vragen naar het pedagogisch plan en toetreden tot een oudercommissie om meer inspraak te krijgen.

De bedoeling is om al in de loop van 2020 de tarieven te verlagen. Als de ouderbijdrage al laag is, zult u er misschien weinig van merken.

Er wordt nauw samen gewerkt met de veldcoördinator van Centrum Jeugd & Gezin. U kan hier terecht voor advies en ondersteuning bij problemen. Daarnaast is er ook een toezichthouder die toezicht houdt op de kinderopvangorganisatie.